Mångfald - Existens - Utveckling

Bilda Dialog

Bilda Dialog bidrar till att människor, företag och organisationer växer. Vi har fokus på frågor om mångfald, existentiell hälsa och ledarskap där vi har lång erfarenhet och användbara verktyg. Vi ger dig och din organisation relevant kunskap, fördjupning och konkreta metoder. Utifrån folkbildningens idé och tro på människans kraft att utvecklas vill vi bidra till ett inkluderande samhälle där olikheter är en tillgång.

Förutom vårt öppna utbud av kurser kan vi också erbjuda skräddarsydda koncept som anpassas till ditt företag eller din organisation.

Kontakta oss

Öppna kurser

04
dec

Mångfald och Dialog (MOD)

Vill du kunna sätta ord på det du tänker för att bemöta dina egna och andras fördomar?Älvsjö, Stockholm
16
dec

Föreningsteknik och föreningsjuridik

Sverige är ett land som präglas av ett rikt föreningsliv med en lång historia. Vad finns det för fördelar med föreningsdemokrati? Hur går det till att starta en förening? Vilken funktion fyller årsmötet? Hur viktiga är stadgarna? Vad gör en styrelse?Malmö
15
maj

Ledarskap för mänsklig hållbarhet

Att vara ledare i ett föränderligt och mångkulturellt samhälle innebär komplexa utmaningar. Det förutsätter kunskap, god omvärldsanalys, kommunikation, förankring i värderingar, förståelse för olikheter och självinsikt. Frötuna Gård, Uppsala

Kurser och koncept som kan skräddarsys

Förutom färdiga kurserbjudanden har vi kompetens, koncept och verktyg för att hjälpa er att fördjupa och komma vidare i ert arbete med mångfald, mångkultur, förändringprocesser, värderingsfrågor eller ledarskap.

Friskvård för hjärnan

Uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar är en stor kostnad för såväl individen som arbetsgivare och samhälle. En stor del av sjukskrivningarna beror idag på någon form av psykisk ohälsa.

Förändringens fyra rum

Tillvaron är föränderlig, inte minst i arbetslivet. Förändringarna kan vara spännande och utvecklande, men de väcker också ovilja och motstånd.

Konflikthantering

Konflikter är en del av våra liv. Vi möter dem i stort sett dagligen och hanterar dem mer eller mindre framgångsrikt. De allra flesta konflikter löser vi utan större problem.

Demokratins grammatik

Demokratins grammatik är en praktisk handbok i föreningsdemokrati – en verktygslåda för dig som vill bilda en ny förening eller utveckla en befintlig.

Läs mer

Sagt om Bilda Dialog AB

Bilda Dialog AB har fått många varma hälsningar från kunder, bland andra GfK Norm och Hela Människan. Det är vi mycket glada för!

Läs mer

Möt dina egna fördomar

– Vi har alla fördomar, maktstrukturer och favorithärskartekniker som vi agerar utifrån. Det MOD handlar om är att våga se […]

Läs mer

Förändringar på arbetet? Hitta ert gemensamma språk

Förändringens fyra rum är en metodinriktad kurs och vänder sig till människor som är med om förändringar i arbetslivet men också i privat. Kursen ger deltagarna verktyg till ett gemensamt språk för att alla ska kunna kommunicera på samma sätt och var

Läs mer

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss