Mångfald - Existens - Utveckling

Bilda Dialog

Bilda Dialog bidrar till att människor, företag och organisationer växer. Vi har fokus på frågor om mångfald, existentiell hälsa och ledarskap där vi har lång erfarenhet och användbara verktyg. Vi ger dig och din organisation relevant kunskap, fördjupning och konkreta metoder. Utifrån folkbildningens idé och tro på människans kraft att utvecklas vill vi bidra till ett inkluderande samhälle där olikheter är en tillgång.

Förutom vårt öppna utbud av kurser kan vi också erbjuda skräddarsydda koncept som anpassas till ditt företag eller din organisation.

Kontakta oss

Öppna kurser

Kurser och koncept som kan skräddarsys

Förutom färdiga kurserbjudanden har vi kompetens, koncept och verktyg för att hjälpa er att fördjupa och komma vidare i ert arbete med mångfald, mångkultur, förändringprocesser, värderingsfrågor eller ledarskap.

Religion – en laddad fråga i Svergie?!

Religion har, oavsett vad vi tycker om det, blivit en viktig faktor i samhället. Möt religionsjournalist Anna Lindman och religionsprofessor David Thurfjell i en exklusiv utbildningsdag om religion i Sverige idag.

Friskvård för hjärnan

Uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar är en stor kostnad för såväl individen som arbetsgivare och samhälle. En stor del av sjukskrivningarna beror idag på någon form av psykisk ohälsa.

Förändringens fyra rum

Tillvaron är föränderlig. Förändringarna kan vara spännande och utvecklande, men kan också väcka ovilja och motstånd. En process med Fyrarummaren skapar förståelse och hjälper individer och organisation vidare till engagemang och ny kreativitet.

Nominerad till Publishingpriset 2018

Läs mer

Om värdet av att reflektera över existentiella frågor

Läs mer

Existentiell hälsa, ledarskap och hopp

Läs mer

Ledarskap för mänsklig hållbarhet – boken

Går det att tala om tro, hopp och mening på jobbet? Vad betyder livsfrågorna för människors trivsel och arbetsförmåga? Allt […]

Läs mer

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss