Demokratins grammatik

Demokratins grammatik är en praktisk handbok i föreningsdemokrati – en verktygslåda för dig som vill bilda en ny förening eller utveckla en befintlig.

Demokratins grammatik är en praktisk handbok i föreningsdemokrati – en verktygslåda för dig som vill bilda en ny förening eller utveckla en befintlig. Demokratins språk utgår från en djup respekt för individens unika värde och vikten av delaktighet och medansvar för det gemensamma. Demokratins grammatik vill vara vad en grammatik är – ett stöd för att använda ett språk, demokratins språk.

Boken är användbar i många olika sammanhang och kan kopplas till utbildningar i styrelsearbete, föreningsdemokrati, valberedningens funktion, styrelsens arbete med framtidsfrågor, konflikthantering i organisationen med mera.

Pris 250 kr.

Författare: Åsa Ahlqvist, Kerstin Enlund och Lisbeth Gustafsson
Illustrationer: Majsan Sundell

Bilda Dialog AB har också möjlighet att skräddarsy kurser och utbildningar kopplade till bokens innehåll.

Beställ boken

 

Boken skickas inom 3 dagar, betalning sker mot faktura.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss