Förändringar på arbetet? Hitta ert gemensamma språk

– Lugn och ro är något många i förändring längtar efter. Med Förändringens fyra rum vill vi visa att livet faktiskt förändras hela tiden och att vi alla reagerar olika i förändring. Men också hur vi bättre kan ta vara på den drivkraft som finns hos människor, säger Åsa Ahlqvist, affärsutvecklare och konsult på Bilda Dialog.

Förändringens fyra rum kan användas med enskilda personer som vill förstå sig själva bättre i förändringssituationer, i grupper eller i hela organisationer för att få en bättre förståelse för varandra och för att få större delaktighet i förändringsarbeten.

– Kort kan Förändringens fyra rum beskrivas som ett dialogverktyg för att göra alla i en grupp eller organisation delaktiga. Den är strukturerad, lättillgänglig och demokratisk eftersom man utgår från vars och ens upplevelse.

Förändringens fyra rum består av tre basinstrument. Introduktion till fyrarummaren är det första. Där får gruppen förståelse för modellen och ett gemensamt språk. I Organisationsbarometern görs medarbetarna delaktiga i att hitta bra förslag på förbättringar i en organisation. I det tredje instrumentet, Personlig dialektik, är utgångspunkten att vi alla är olika och reagerar olika. Vi arbetar både med att förstå oss själva och samspelet med varandra.

– Målet med Förändringens fyra rum är att skapa bättre redskap och större förståelse för hur vi mer framgångsrikt ska kommunicera med varandra och bättre ta tillvara våra olikheter, säger Åsa Ahlqvist.

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss