Kulturkompetens i Norrtälje

Den 15 april 2019 satsar Norrtälje kommun på Kulturkompetens i skolan - en utbildningsdag för lärare, skolledare och elevhälsopersonal på gymnasiet och grundskolans årskurs 7-9. Dagen inleds med en föreläsning och workshop som tagits fram av Bilda Dialog tillsammans med religionsjournalist Anna Lindman och religionsprofessor David Thurfjell.

Britta Algulin, är starkt engagerad i frågor om mångfald, kulturkompetens och religionsförståelse, och den som tagit initiativ till utbildningsdagen. Britta arbetar som Internationell samordnare på Tillväxt- och Utvecklingsenheten, som är en del av Kommunstyrelsekontoret i Norrtälje. Vi ställer ett par frågor till Britta.

 

Varför just kulturkompetens?

– Vår vardag blir alltmer internationaliserad, både här hemma och genom alla globala nätverk och sammanhang där vi arbetar och lever. Barn- och Utbildningskontoret vill ge lärare och skolledare kunskap och inspiration som gör att vi kan hantera den verkligheten på ett bra sätt. I skolan behöver ju alla som jobbar där förstå sig på olika livsstilar, traditioner, kultur och tro – både för att barn och elever kommer från olika sammanhang och för att undervisningen måste vara relevant i en globaliserad värld. Vi tror att frågor kring religion och tradition behöver lyftas på både ett mer kunnigt och mer nyfiket sätt i skolan, så att vi kan skapa bra skolavslutningar, simundervisning, Luciafirande och Ramadan (för att nämna några exempel). Anna Lindman och David Thurfjell är kunniga och superbra föreläsare så konceptet känns helrätt.

Vad förväntar du dig?

– Jag förväntar mig en spännande och rolig dag som ger oss massor av kunskap och perspektiv och utmanar våra fördomar. Jag tror det är viktigt att vi också får möjlighet att diskutera konkreta exempel på kulturkrockar i skolan.

De sista tre timmarna av dagen ägnas åt skolornas olika internationella projekt och utbyten, där lärare och elever berättar och visar resultat från partnerskapsprojekt med skolor i olika länder. Syftet är att inspirera fler att jobba internationellt.

 

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss