Chefs- och ledarutveckling om ledarskapets inre resa

Är du generaldirektör, kommundirektör, generalsekreterare eller verkställande direktör? Här finns en möjlighet till en unik chefsutveckling tillsammans med Andreas Carlgren, tidigare miljöminister och generaldirektör för Integrationsverket.

Vi erbjuder en chefs- och ledarutveckling kring de existentiella perspektiven i ledarskap och chefskap. Platsen är pilgrimsleden till Santiago de Compostela i Spanien. Under dagarna lyfts frågor som Hur hänger mitt chef- och ledarskap ihop med mitt eget liv och mina livserfarenheter? Vilka förutsättningar ges medarbetare och sammanhang genom mitt ledarskap? Vilka existentiella frågor brottas jag med som ledare och chef?

Dagarna består av vandring och egen reflektion tillsammans med samtal, vägledning och reflektion i grupp. Programmet läggs upp som en fördjupande chefs- och ledarutveckling. med genomtänkta reflektionssteg. Genom att läsa och ta del av utvalda texter ställer vi frågor till oss själva. Vishet och djup erfarenhet speglar våra liv och det ledarskap vi står i.

Du erbjuds olika moment av vägledning:

 • om förberedelser som även innefattar vandring, utrustning och praktiska frågor innan resan,
 • om litteratur att läsa före, under och efter vandringen.
 • genom inledande dagsprogram för utveckling, reflektion och stöd,
 • genom samtal och reflektion under vandringsdagarna,
 • att hitta vandringsvägen och rastplatserna,
 • genom avslutande dagsprogram för uppföljning, summering och reflektion.

Kursen utgör ett unikt tillfälle att dela erfarenheter, skapa nätverk och tid för egen fördjupning.

Vi vandrar en utvald naturskön sträcka på El Camino, den pilgrimsled som togs i bruk under 800-talet av pilgrimer som vandrade till Sankt Jakobs grav i Santiago de Compostela. Vi vandrar ca 20 km per dag.

 

 

 

 

 

Andreas Carlgren

Tidigare miljöminister och generaldirektör för Integrationsverket. Nu ansvarig för miljö och rättviseprogrammet på Newmaninstitutet.

Antonius Almaleh

Utvecklingsansvarig på Studieförbundet Bilda med ansvar för folkbildning i katolska kyrkan. Antonius är även en erfaren pilgrimsvandrare.

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Information

 • Datum: Ej fastställt än
 • Ledare: Andreas Carlgren, Antonius Almaleh, Kerstin Enlund
Kostnad: 31 000 kr + moms. Kostnad för resa, kost och logi tillkommer. Bilda Dialog bokar logi med eget rum för respektive deltagare.
Sista datum för anmälan: 21 september 2018

Anmälan

Jag godkänner villkoren.

Generella villkor

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast två veckor före kursstart.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående kallelse går ut. Lunch under kursdagarna ingår i priset, där inte annat anges. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Observera att vissa utbildningar undantas från dessa generella avbokningsvillkor, vilket alltid anges på respektive utbildning på webben.

 • Avbokning senast fyra veckor före kursstart – full återbetalning
 • Avbokning senast två veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
 • Avbokning senare än två veckor före kursstart – ingen återbetalning

Du har alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss