Ledarskap för mänsklig hållbarhet

Vill du skapa ett helt och hållbart ledarskap för dig själv, dina medarbetare och samtidigt bidra till en positiv utveckling av organisation och samhälle? En kurs om vikten av självinsikt, medvetenhet och existentiell hälsa i liv och ledarskap.

I ett komplext arbetsliv präglat av höga krav på tempo, prestation och tillgänglighet krävs ett medvetet och välgrundat ledarskap. Det handlar om att skapa förutsättningar att själv hålla som ledare, att leda på ett sätt som blir hållbart för andra och på så sätt bidra till en positiv utveckling av både organisation och samhälle.

Vad krävs för att utveckla en fördjupad medvetenhet om, och ökad färdighet i, att leda för mänsklig hållbarhet? Viktiga delar är självinsikt, medvetenhet, reflektion och vishet. Kanske har vi tappat bort begreppet vishet i den nutida ledarskapslitteraturen?

Under några innehållsrika dagar närmar vi oss de mer existentiella frågorna i ledarskap och liv. Kan frågor om mening, hopp, harmoni, gemenskap och förundran ge perspektiv på en medveten och hållbar utveckling?

Ur kursinnehållet:

 • Omvärld och ledarskap – Sammanhang och utblick
 • Existens, hälsa och ledarskap – Insikter och forskning om existentiell hälsa
 • Självinsikt, vishet och ledarskap – Vi arbetar med självinsikt, olikheter, vishet och värderingar
 • Kropp och ledarskap – Ett kroppsligt och fysiskt perspektiv på ledarskapet
 • Hållbarhet och ledarskap – Att leva och leda hållbart

I kursen varvas teori med praktiska övningar och reflektion enskilt och i grupp. Vi använder oss av forskningsbaserad kunskap och välbeprövade metoder.

Kursen hålls på vackra Frötuna Gård & Retreat. Dagarna vävs samman med tid för stillhet/meditation, musik, mindful yoga och samtal. Du får redskap för fortsatt arbete på hemmaplan. Efter kursen står du bättre rustad för att möta både dig själv, ditt arbetslag och morgondagens utmaningar.

Det nu sänkta priset 5 300 kr + moms inkluderar övernattning i enkelrum, fantastisk vegetarisk mat, bad/hamam, rådgivning av fysioterapeut samt meditationer och mindful yoga.

 

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Anna Kimming

Anna är leg. fysioterapeut, MSc, specialist i OMT och lärare i Observativ Rörelseanalys. Är nu pensionär men fortsätter gärna att dela med sig av sina erfarenheter från arbetet med smärta och rörelseinskränkningar under 45 år.

10
okt

Information

 • Datum: 10 - 12 okt 2018
 • Ledare: Kerstin Enlund, Åsa Ahlqvist, Anna Kimming
 • Antal tillfällen: 2 dagar, från onsdag kväll - fredag kl 15.00
 • Antal platser: 15
 • Plats:
 • Frötuna Gård
  75596 Uppsala
Kostnad: 5 300 + moms
Sista datum för anmälan: 6 september 2017

Anmälan

Jag godkänner villkoren.

Generella villkor

Bekräftelse och kallelse
Du får en bekräftelse i samband med att du gör din anmälan. Kallelse skickas ut senast två veckor före kursstart.

Betalning
Kursavgiften faktureras i samband med att ovanstående kallelse går ut. Lunch under kursdagarna ingår i priset, där inte annat anges. Alla priser som anges på hemsidan är exklusive moms.

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs som inte samlat tillräckligt många deltagare.

Återbud
Observera att vissa utbildningar undantas från dessa generella avbokningsvillkor, vilket alltid anges på respektive utbildning på webben.

 • Avbokning senast fyra veckor före kursstart – full återbetalning
 • Avbokning senast två veckor före kursstart – 50 procent återbetalning
 • Avbokning senare än två veckor före kursstart – ingen återbetalning

Du har alltid möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss