Ledarskap för mänsklig hållbarhet – boken

Nu är den här, boken om existentiell hälsa, arbetsliv och ledarskap! I boken utforskar vi begreppet existentiell hälsa och gör en koppling till arbetsliv och ledarskap.

Går det att tala om tro, hopp och mening på jobbet? Vad betyder livsfrågorna för människors trivsel och arbetsförmåga? Allt fler efterlyser existentiell kompetens hos ledare och mer kunskap om livsfrågornas betydelse för människors inre hälsa och välfärd. Vi frågar oss om överbelastning, stress och utmattning i arbetslivet också kan ses ur en existentiell synvinkel? Finns det kopplingar mellan psykisk ohälsa och ett bristfälligt värdesystem hos ledare? Vad händer med oss själva och våra medarbetare om vi saknar inre grundval och fäste i vårt liv som människor?

I boken intervjuas ett antal kloka personer som möter de här frågorna i sin vardag. Boken vill bidra till samtalet om ledarskap och existentiell hållbarhet och finns att köpa från Bilda Dialog AB. Beställ från info@bildadialog.se. Boken kommer också att kunna köpas till ett rabatterat pris i samband med Bilda Dialogs seminarier under Almedalsveckan samt vid frukostseminarium/bokrelease den 31 augusti.

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss