Fint mottagande av boken Ledarskap för mänsklig hållbarhet

Boken Ledarskap för mänsklig hållbarhet gavs ut i slutet av juni i år och har sedan dess presenterats på Almedalsveckan, vid frukostseminarium i Stockholm och på mässan Personal & Chef i Göteborg. Boken har fått ett bra mottagande och en fin recension i tidningen Sändaren. Bilda Dialogs Kerstin Enlund har även blivit intervjuad om bokens budskap i magasinet HR People.

I boken ställs frågor om mening på jobbet, livsfrågornas betydelse för för människors trivsel och arbetsförmåga samt om överbelastning, stress och utmattning i arbetslivet också kan ses ur en existentiell synvinkel? I boken intervjuas ett antal kloka personer som möter de här frågorna i sin vardag.

Irene Strålberg skriver i sin recension i Sändaren:

Ledarskap för mänsklig hållbarhet erbjuder både grundförståelse och fördjupad kunskap. Läsaren kan ta till sig självvalda delar för personlig reflektion och utveckling mot bättre mående och funktion.

Bilda Dialog vill genom boken bidra till samtalet om ledarskap och existentiell hållbarhet. Beställ boken genom ett mejl till  info@bildadialog.se.

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss