Möt dina egna fördomar

– Vi har alla fördomar, maktstrukturer och favorithärskartekniker som vi agerar utifrån. Det MOD handlar om är att våga se sig själv och sina egna blinda fläckar, säger Paulina Lindgren som hållit MOD-kurser sedan 2010.

Som MOD-ledare har hon arbetat i arbetslag i kyrkor, med förtroendevalda i fackförbund, på sjukhus och arbetsplatser som behöver jobba med sina mångfaldsplaner. Helst ska det vara mindre grupper, fler än åtta men inte fler än 20. Blir det för stora grupper vågar människor inte prata, menar Paulina, men samtidigt måste det vara tillräckligt många för att det ska bli en grupprocess.

– Under en MOD-process får du möjlighet att bearbeta dina värderingar. Till exempel det du omedvetet tagit till dig sedan barndomen och som sedan styrt dig. Du får syn på dig själv och dina egna värderingar.

Många av de deltagare Paulina haft i sina öppna kurser har varit medvetna om normer och maktstrukturer, innanförskap och utanförskap. Människor som i regel haft liknande åsikter men som saknat verktyg för att jobba med mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Hon har också lett andra grupper, till exempel de som köpt in en MOD-kurs till jobbet. Hos dem kan medvetandet om normer och vad de gör med oss vara lågt. Spännvidden av åsikter är ofta större här än i de öppna kurserna, något som gör det lite extra spännande men också svårare, menar Paulina.

– Folk har inte reflekterat kring att det finns normer och att vissa lever utanför normen och behöver försvara sig och förklara sig hela tiden. Om du är kvinna, mörk i huden, har ett annorlunda namn. De som reflekterat kring normfrågorna är oftast de som själva befinner sig utanför.

Deltagarna får ofta med sig vissa nya insikter om sig själva men de får också en bredare bild av hur samhället ser ut. Kanske har de fått grunden till ett nätverk av människor att hålla kontakten med och stöttning för att själva kunna fortsätta sina arbeten.

– Första dagen i en tvådagars grundkurs får man grepp om sina egna värderingar. Dessutom blir strukturer som utestänger människor i samhället synliga. Andra dagen tar vi reda på vad det är för samhälle vi vill ha och hur vi når dit. Det ger hopp och kraft att kunna se det. Men är många gånger en tuff process.

Fakta

MOD är en förkortning för mångfald och dialog. Ett kurskoncept som utgår ifrån mänsklig och social mångfald. Dialogen står alltid i centrum och består av de tre delarna metod, teori och process.

Mångfaldskonsulten och tidigare regionchefen för Röda Korset i Stockholm, Marco Helles, skapade MOD-konceptet på 80-talet tillsammans med Orvar Alinder, Sveriges frikyrkoråd. Då hade behovet att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet växt sig starkt i Sverige. Nu har Marco Helles arbetat fram den nya versionen MOD 6.0.

 

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss