Om oss

Drömmen om att utveckla Studieförbundet Bildas verksamhet i nya former och rikta sig till nya målgrupper har funnits i flera år. Bildas förbundsstyrelse beslöt 2016 att starta ett bolag utifrån folkbildningens idé och tro på människans kraft att utvecklas. Till arbetet knöts tidigare förbundsrektor Kerstin Enlund och Åsa Ahlqvist, tidigare regionchef. Deras mångåriga erfarenhet av folkbildning har gett dem en gedigen kunskap, metoder och koncept som nu vidareutvecklas och anpassas för att möta nya samhällsbehov och nya målgrupper.

Till Bilda Dialog knyts också ett antal underkonsulter. De har alla välgrundade teoretiska och praktiska kunskaper inom sina respektive områden. Kontoret ligger i Stockholm men vi arbetar i hela Sverige och även utomlands.

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Andreas Carlgren

Tidigare miljöminister och generaldirektör för Integrationsverket. Nu ansvarig för miljö och rättviseprogrammet på Newmaninstitutet.

Anna Kimming

Anna är leg. fysioterapeut, MSc, specialist i OMT och lärare i Observativ Rörelseanalys. Är nu pensionär men fortsätter gärna att dela med sig av sina erfarenheter från arbetet med smärta och rörelseinskränkningar under 45 år.

David Thurfjell

Professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola samt författare till boken Det gudlösa folket, de postkristna svenskarna och religionen.

Anna Lindman

Religionsjournalist och programledare bland annat känd från SVT:s livsåskådningsprogram sedan drygt 15 år. Nu senast med serien Meningen med livet.

Maj Rundström

Maj Rundström är utbildad pastor, coach och processledare. Hon har även fördjupat sig i religionspedagogik. Maj har många års erfarenhet av folkbildning där hon främst fokuserat på  ledarutbildningar, grupprocesser, och konflikthantering. Maj brinner för att ge människor redskap för att utveckla grupper men också redskap för sitt eget liv. 

Paulina Lindgren

Paulina Lindgren är pedagog och processledare. Hon arbetar utifrån folkbildningens kunskapssyn och människosyn. Med beteendevetenskap, religion, ledarskap och gruppsykologi i bagaget har hon arbetat inte bara i Sverige utan även i Mellanöstern och Nordafrika. Hennes främsta styrka är att få människor och grupper att känna sej trygga nog för att kunna arbeta med svåra frågor, som till exempel i MOD-kurser.

Elisabeth Lindgren

Elisabeth Lindgren är pedagog, folkbildare, dipl. coach och etnolog med lång erfarenhet av strategiska och operativa uppdrag inom skolvärlden och ideell sektor, vissa som chef och ledare. Arbetar f n som nationell samordnare för Equmeniakyrkans bildningsarbete. Har även utvecklat pilgrimsarbete och pilgrimsvandringar i Sverige och Israel Palestina. Är tillika rutinerad resepedagog i studieförbundet Bilda med ett fyrtiotal studieresor i M-Ö.

Antonius Almaleh

Utvecklingsansvarig på Studieförbundet Bilda med ansvar för folkbildning i katolska kyrkan. Antonius är även en erfaren pilgrimsvandrare.

Ann-Sofie Lasell

Ann-Sofie Lasell är socionom och har under många år varit chef och ledare inom offentligt och idéburet arbete. Hon har också varit verksam som organisationskonsult i tio år. Ann-Sofie är också utbildad inom psykosocial handledning och konsultation, och har flera olika verktyg och metoder i förändringsarbete, både på individ- och organisationsnivå. Ann-Sofie arbetar som direktor för Bildas studiecenter i Jerusalem, vid årsskiftet återgår hon till sin tjänst som koordinator för det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel.

Katarina Glas

Katarina Glas är pedagog och folkbildare med 25 års erfarenhet som ledare och chef. Hon har lång erfarenhet av ledande roller i civilsamhället som både verksamhetsledare, förtroendevald och chef. Katarina är diplomerad coach (ICF), certifierad NLP practitioner och utbildad i Enneagrammet – en modell för att leda sig själv och andra. Katarina Glas arbetade fram till januari 2018 som regionchef i Studieförbundet Bilda.

Fredric Strömberg

Fredric Strömberg är utbildad statsvetare vid Göteborgs Universitet. Har främst arbetat i offentlig- och idéburen sektor med projekt- och processledning inom en rad områden. Har innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag inom civilsamhället och lokal- och regionalpolitik. Driver idag processer kopplat till bland annat socialt entreprenörskap, integration och etablering samt föreningsutveckling. Har väldigt stor tilltro till den idéburna sektorns möjligheter att vara en aktiv del i att möta samhällsutmaningar.

Lina Asklöv

Lina Asklöv är utbildad pedagog med erfarenhet av utbildning, utvecklingsstrategi och ledning, främst inom idéburen verksamhet men även inom kommunal och privat sektor. De senaste åren har Lina arbetat med vuxna från olika delar av världen, både analfabeter och högutbildade. Hon är van att leda samtal i grupper där olika livserfarenheter, kulturella eller religiösa uttryck skiljer sig åt.

Kontakta oss