Skräddarsydda kurser och koncept

Förutom färdiga kurser har vi kompetens, koncept och verktyg för att hjälpa er att fördjupa och komma vidare i ert arbete med mångfald, mångkultur, förändringprocesser, värderingsfrågor eller ledarskap. Hör av dig till oss för ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans ringar in utmaningar och hittar nya vägar framåt.

Utöver dessa erbjudanden och koncept utvecklar vi verksamhet kring ungas psykiska hälsa, pilgrimsvandringar med fokus på ledarskap samt utbildningsdagar om religionskompetens och kulturkonflikt.

Kurser och koncept som kan skräddarsys

Religion – en laddad fråga i Svergie?!

Religion har, oavsett vad vi tycker om det, blivit en viktig faktor i samhället. Möt religionsjournalist Anna Lindman och religionsprofessor David Thurfjell i en exklusiv utbildningsdag om religion i Sverige idag.

Förändringens fyra rum

Tillvaron är föränderlig. Förändringarna kan vara spännande och utvecklande, men kan också väcka ovilja och motstånd. En process med Fyrarummaren skapar förståelse och hjälper individer och organisation vidare till engagemang och ny kreativitet.

Konflikthantering

Konflikter är en del av våra liv, vi möter dem ofta och hanterar dem mer eller mindre framgångsrikt. I denna kurs ges fördjupad förståelse för konflikters natur och kunskap om hur de kan hanteras på ett mer konstruktivt sätt.

Mångfald och Dialog (MOD)

Vill du kunna sätta ord på det du tänker för att bemöta dina egna och andras fördomar?

Processledning

En process är ett arbetssätt som steg för steg leder en grupp på vägen mot gemensamt satta mål. Det är också ett kreativt arbete som skapar struktur och delaktighet. Alla deltagare i processen ges utrymme att påverka utvecklingen.

Tystnadens konsekvenser

Ca 1500 människor avslutar sina liv i suicid varje år i Sverige. Trots att så många är drabbade har vi fortfarande svårt att prata om den psykiska och själsliga ohälsa som leder till depression och suicid.

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss