Friskvård för hjärnan

Uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar är en stor kostnad för såväl individen som arbetsgivare och samhälle. En stor del av sjukskrivningarna beror idag på någon form av psykisk ohälsa.

Hur kan du som arbetsgivare vara med och skapa förutsättningar för din personal att öka sin psykiska hälsa och därmed skapa ett bättre arbetsklimat?

Friskvårdspengen används idag till hälsofrämjande aktiviteter såsom träning i olika former. Nu finns möjlighet att erbjuda psykisk träning genom hälsofrämjande läsning. I grupper om 8-10 personer får deltagarna samtala om existentiella frågor utifrån böckernas värld i syfte att bättre förstå sig själva och samtidigt formulera både problem och lösningar för varandra.

För vem:
Arbetsgivare

Omfattning:
Upplägget görs i samarbete utifrån förutsättningar och behov.

Ledare:
Lina Asklöv, pedagog och utbildad inom existentiell folkhälsa och biblioterapi.

Lina Asklöv

Lina Asklöv är utbildad pedagog med erfarenhet av utbildning, utvecklingsstrategi och ledning, främst inom idéburen verksamhet men även inom kommunal och privat sektor. De senaste åren har Lina arbetat med vuxna från olika delar av världen, både analfabeter och högutbildade. Hon är van att leda samtal i grupper där olika livserfarenheter, kulturella eller religiösa uttryck skiljer sig åt.

Information

  • Ledare: Lina Asklöv

Jag vill veta mer

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss