Konflikthantering

Konflikter är en del av våra liv, vi möter dem ofta och hanterar dem mer eller mindre framgångsrikt. I denna kurs ges fördjupad förståelse för konflikters natur och kunskap om hur de kan hanteras på ett mer konstruktivt sätt.

Men konflikter kan också bli komplexa och komplicerade och skapa mycket onödigt lidande, i nära relationer, på arbetsplatser eller i andra sociala sammanhang.

Under denna kursdag får deltagarna ökad förståelse för vad en konflikt är, hur den utvecklas och hur den kan hanteras. Kursen innehåller forskningsbaserad teori och praktiska övningar samt utgår från egna erfarenheter.

Ur innehållet:

  • Att leva i konflikt
  • Konfliktanalys
  • Konflikter utveckling
  • Konfliktstilar
  • Modeller för konflikthantering
  • Praktiska övningar

Halvdag 3 timmar eller heldag 6 timmar

Kursledare: Denna kurs kan ha en eller fler kursledare. Kursledare utses utifrån gruppens unika behov och aktuellt sammanhang: Maj Rundström, Åsa Ahlqvist eller Kerstin Enlund

 

Maj Rundström

Maj Rundström är utbildad pastor, coach och processledare. Hon har även fördjupat sig i religionspedagogik. Maj har många års erfarenhet av folkbildning där hon främst fokuserat på  ledarutbildningar, grupprocesser, och konflikthantering. Maj brinner för att ge människor redskap för att utveckla grupper men också redskap för sitt eget liv. 

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Information

  • Ledare: Maj Rundström, Åsa Ahlqvist, Kerstin Enlund

Jag vill veta mer

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss