Mångfald och Dialog (MOD)

Vill du kunna sätta ord på det du tänker för att bemöta dina egna och andras fördomar?

Vi erbjuder dig att under två dagar delta i en MOD-kurs med tydlig utgångspunkt i människors lika värdighet och rättigheter enligt FN:s allmänna deklaration.

I en MOD-kurs hos oss får du möta dig själv, dina egna värderingar och fördomar. Du får öva dig i att skärskåda dina mönster och du kommer att upptäcka hur de påverkar och styr dina handlingar. Syftet med kursen är att bidra till att skapa insikt och visa på nya handlingsmönster på ett personligt och samhälleligt plan.

För dig som möter mångfald i din vardag till exempel inom myndighet, skola, omsorg eller i det civila samhället.

MOD, Mångfald och Dialog, är ett pedagogiskt koncept som gör det osynliga synligt och det omedvetna medvetet i arbetet med mångfalds och diskrimineringsfrågor. Vi lägger fokus på att upptäcka och bearbeta diskriminering och fördomar baserade på exempelvis etnicitet, sexuell orientering, kön eller funktionsvariationer.

Ur kursinnehållet:

  • Öppenhet
  • Mänskliga rättigheter
  • Självkännedom
  • Mångfald, norm och icke-diskriminering
  • Inkludering och delaktighet

Paulina Lindgren

Paulina Lindgren är pedagog och processledare. Hon arbetar utifrån folkbildningens kunskapssyn och människosyn. Med beteendevetenskap, religion, ledarskap och gruppsykologi i bagaget har hon arbetat inte bara i Sverige utan även i Mellanöstern och Nordafrika. Hennes främsta styrka är att få människor och grupper att känna sej trygga nog för att kunna arbeta med svåra frågor, som till exempel i MOD-kurser.

Information

  • Ledare: Paulina Lindgren

Jag vill veta mer

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss