Processledning

En process är ett arbetssätt som steg för steg leder en grupp på vägen mot gemensamt satta mål. Det är också ett kreativt arbete som skapar struktur och delaktighet. Alla deltagare i processen ges utrymme att påverka utvecklingen.

Det handlar om att:

  • Hitta former för att tänka tillsammans
  • Stötta individer och grupper att själva hitta nya lösningar
  • Skapa delaktighet i utvecklings- och förändringsprocesser
  • Synliggöra, uppskatta och utveckla människor, grupper och sammanhang

 

Processledarens uppgift är att leda och underlätta processen mot ett väl förankrat resultat. Bilda Dialog utgår från folkbildningens idé och tro på människans kraft att utvecklas.

Uppdraget utformas i nära samarbete mellan uppdragsgivare och processledare.

Processledare: Maj Rundström, Kerstin Enlund och/eller Åsa Ahlqvist

Maj Rundström

Maj Rundström är utbildad pastor, coach och processledare. Hon har även fördjupat sig i religionspedagogik. Maj har många års erfarenhet av folkbildning där hon främst fokuserat på  ledarutbildningar, grupprocesser, och konflikthantering. Maj brinner för att ge människor redskap för att utveckla grupper men också redskap för sitt eget liv. 

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Information

  • Ledare: Maj Rundström, Åsa Ahlqvist, Kerstin Enlund

Jag vill veta mer

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss