Vad vi gör

Bilda Dialog – Mångfald, existens och utveckling vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ledarskap, existentiell hälsa och mångfald i ett föränderligt och mångkulturellt samhälle. Vi erbjuder kvalificerade utbildningar och föreläsningar, i ett öppet utbud men också skräddarsydda koncept anpassade för just ditt företag eller din organisation. Vi har även möjlighet att leda olika typer av processer, till exempel i förändringsarbete.

Vi erbjuder kunskap, fördjupning och konkreta verktyg för navigering i ett föränderligt och mångkulturellt samhälle. Vi utgår från folkbildningens idé och tro på människans kraft att utvecklas.

Vill du veta mer? Ta kontakt!

Mångfald

Vi  ger relevant kunskap och förståelse för att människor ska möta varandra med respekt och kunna existera tillsammans i ett inkluderande samhälle. Vi ger dig redskap för reflektion över olikheter, normer och värderingar.

Existentiell hälsa

Pedagogiska redskap och sammanhang för reflektion och tolkning av liv, samtid och omvärld. Vi sätter fokus speciellt på ungas hälsa och aktuella samhällsfrågor som mångkultur och religionens plats i liv och samhälle.

Ledarskap

Vi erbjuder redskap för ett holistiskt och kommunikativt ledarskap, väl förankrat i värderingar, medvetenhet och självinsikt. Vi vill även möjliggöra ledningsperspektiv där människors styrkor, tillgångar och möjligheter är utgångspunkt för utveckling.

Om oss

Kerstin Enlund

Kerstin Enlund är beteendevetare med trettio års erfarenhet av chef- och ledarskap främst inom idéburen sektor. Under nästan 20 år har hon som förbundsrektor lett och drivit ett omfattande förändrings och utvecklingsarbete i Studieförbundet Bilda. Kerstin har också stor erfarenhet av ordförande och styrelseuppdrag inom olika organisationer. Hon är vidareutbildad inom teologi och filosofi och är diplomerad psykosyntesterapeut vid Psykosyntesakademin samt har en musikterapeutisk utbildning. Kerstin är certifierad i bland annat Förändringens fyra rum och Value.

Åsa Ahlqvist

Åsa Ahlqvist är beteendevetare och pedagog med mångårig chefs- och ledarerfarenhet. Under de senaste 20 åren har olika chefsroller och ledaruppdrag varvats med teoretiska och praktiska fördjupningar inom ledarskap, kommunikation, hälsa och arbetsliv. Hon har också rustat sig med en rad användbara verktyg och metoder bland annat genom certifiering i Förändringens fyra rum, Value och Enneagrammet - för arbete med förändringsprocesser, värderingsbaserad utveckling och fördjupad självinsikt för individ, grupp och organisation.

Mer om oss och de vi jobbar med

Kontakta oss